Vi sikrer virksomheden et optimalt forhandlingsresultat

Når der er sket en større skade, skal der forhandles med forsikringsselskabets repræsentanter om erstatning.

De fleste virksomheder - der har haft en større skade - har oplevet forsikringsselskabet som en særdeles velforberedt forhandlingsmodpart.

Det kan være vanskeligt for en almindelig erhvervs-virksomhed at gøre sine krav og ønsker gældende overfor et forsikringsselskab, der arbejder målrettet
på at begrænse sine omkostninger.


Særligt i en uvant situation, hvor store interesser står på spil.

Prospector sidder med ved bordet og varetager kundens interesser.

Vi er velkvalificerede fagfolk med bred erfaring i hånd-tering af erstatningssager og skadebehandling.

Vi sikrer vore kunder en hurtig og effektiv håndtering og dermed et optimalt forhandlingsresultat.

Vi sørger for, at kunden får den optimale skade-behandling og erstatning.

Vor opgave er udelukkende at varetage kundens interesser.